Åpen torsdag

Ulike temaer knyttet til kristen tro belyses med rikelig tid til spørsmål, samtale og meningsutveksling.

Møtene begynner kl. 19.00 med enkel bevertning og uformell prat.  I møtet inngår samtale og diskusjon rundt temaet som er lagt frem.  Velkommen til sosiale og oppbyggelige samlinger!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:
Per Heggedal, t: 481 83 386

Åpen torsdag våren 2019:

17. jan: Nils Tore Andersen. Tema: «Det kristne fellesskapet». Sang av Theodor Hauger

7. febr: Filmkveld. «Babettes gjestebud». En fri dramatisering av Karen Blixens novelle. Vi får en skildring av et festmåltid med en sammensatt gruppe av innbudte gjester

28. mars: Jan Gossner. Tema: «Hva skjer i Myanmar religiøst og politisk?»

25. april: Steinar Tosterud. Tema: «Israelsfolkets vandring»

2. mai: Besøk av organisasjonen Wycliffe v/Rachael og Timur Akhadov Thorsen. Fokus på bibeloversettelsesarbeid. Foredrag og sang.

23. mai: Gunnar Øvstegård. Tema: «De første kristne»

6. juni: Tur til Skauen med mat og kaffe

Åpen torsdag høsten 2019:

29. aug: Kveldens gjest: Terje Lunde. Tema:

26. sept: Kveldens gjest: Øystein Larsen. Tema:

17. okt: Filmkveld.

31. okt: Kveldens gjest: Anne Marit Tronvik. Tema:

28. nov: Kveldens gjest: Hallvard Mosdøl. Tema:

5. des: Adventsmøte.