Bønnemøter

Bønnemøter

En samling i bønn for nært og fjernt.
Vi benytter lokalet i 2.etg fra kl. 20.00 – 21.00

Datoer høsten 2018: 3. sept, 17. sept, 1. okt, 15. okt, 5. nov, 19. nov, 3. des, 17. des

Datoer våren og sommeren 2019: 7. jan, 21. jan, 4. febr, 18. febr, 4. mars, 18. mars, 1. april, 15. april, 6. mai, 20. mai, 3. juni, 17. juni, 1. juli, 15. juli, 5. aug, 19. aug.
Har du spørsmål, så ring gjerne Per Heggedal, tlf: 481 83 386