Årsmøtet 2018

Fetsund Normisjons årsmøte ble avviklet 1. mars

Det ble et flott og konstruktivt årsmøte med god samtale og mange konstruktive innspill fra medlemene. Fra referatet kan vi lese følgende:

“Fetsund Normisjon  har gjennomført i ca. 85 arrangement i 2017.
Våre tilbud og arrangement kjennetegnes av bredde og allsidighet, og det er mange bekreftelser på at enda flere mennesker er blitt kjent med Misjonshusets arbeid i 2017.
Misjonshusets tilbud skal være utadrettede og ha en lav terskel.
Det er rimelig å anslå at 150-200 deltagere i “alle aldre” deltar hver måned på ett eller flere av våre arrangement”.