Forfatterarkiv: aage

Sommerstatus 2020

Vårsemesteret 2020 ble spesielt og krevende for alle. Også ved misjonshuset måtte vi stenge virksomheten fra første halvdel av mars og ut nesten hele vårsemesteret.Les mer