Misjonskveld til ettertanke

Torsdag 27. sept. var det Åpen torsdag med fokus på misjon og diakoni

Tema for kvelden var “Håp forandrer”. Glimt fra Aserbajdsjan.

Denne kvelden fikk vi et spennende møte med våre gjester Annelis og Terje Holmedahl. De fortalte om sine erfaringer fra misjons- og bistandsarbeid fra Aserbajdsjan. Vi fikk et levende møte med land og folk. Størst inntrykk gjorde nok det de kunne meddele fra sitt arbeid blant barn og ungdom i landet, og spesielt blant barn med nedsatt funksjonsevne og svært begrensede ressurser, både menneskelig og materielt. Holmedals erfaringer er en bekreftelse på at misjonsarbeid innebærer omsorgen for det hele mennesket, fordi det har sin begrunnelse i selve evangeliet. Annelis og Terje bidro også med sang og musikk denne kvelden. Vi fikk til og med høre en sang på aserbajdsjansk! Det gjorde inntrykk, og minnet oss om at evangeliet skaper håp og nytt mot langt ut over våre egne landegrenser.