Øvrige tilbud

I Fetsund Normisjon har vi også tilbud som finner sted på andre steder enn Misjonshuset.

Vi har:

Bibelgrupper/fellesskapsgrupper
Ønsker du å bli med i en slik gruppe, så kontakt
Einar Taranger, t. 988 45 398

Nor-Trim, – her spilles det fotball
Kontaktperson: Per Heggedal, t. 63881626/481 83 386