Øvrige tilbud

I Fetsund Normisjon har vi også tilbud som finner sted på andre steder enn Misjonshuset.

Vi har:

Bibelgrupper/fellesskapsgrupper
Ønsker du å bli med i en slik gruppe, så kontakt
Einar Taranger, t. 988 45 398