Seniortreff

Seniortreffet er et tilbud som Fet og Dalen menighet, KFUK-M og Fetsund Normisjon, er sammen om.

Tre ganger på vinteren/våren og tre ganger om høsten er det samling på forsamlingshuset “Kringen”, torsdager fra kl. 11 til kl. 14.

PROGRAM HØSTEN 2024:

Torsdag 5. sept:

«Å leve i og med en helt fremmed kultur, på Madagaskar».

– Helge Dannemark.

Torsdag 10. okt:

«Urskog-Hølandsbanen før og nå» (utsatt fra 4. april).

– Driftsleder Are Eeg

Torsdag 7. nov:

«Fødselsnummeret, en fast følgesvenn gjennom livet.

Et dykk ned i historien og de endringene som kommer»

– Sten Sture

Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og andakt.

Alle som kan møte om formiddagen er velkomne!

Kontaktpersoner: Øyvind Breen mobil: 414 47 117, epost: oyvindbreen@gmail.com   Odd Halvard Foss mobil: 950 79 987, epost: ohfoss@gmail.com