Seniortreff

Seniortreffet er et tilbud som Fet og Dalen menighet, KFUK-M og Normisjon i Fetsund er sammen om.

Tre ganger på vinteren/våren og tre ganger om høsten er det samling på forsamlingshuset “Kringen” på torsdager fra kl. 11 til kl. 14.

PROGRAM HØSTEN 2022:

Torsdag 8. september: «OM MITT LIV». Rune Fløisbonn forteller.

Torsdag 13. oktober: «ALLE TIDERS KIRKEVERGE». Kirkeverge i Lillestrøm, Peter B. Straumann, deler tanker rundt kirkevergens rolle historisk og nå.

Torsdag 3. november: «EN ØY – EN DAG – 30 BILDER». Randi Fjørstad tar oss med til vakre Helgeland.

Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og andakt. Ønsker du skyss, kan du kontakte Rolf Kaspersen, tlf 63881523 eller 901 15 052, som formidler kjøretjeneste.

Alle som kan møte om formiddagen er velkomne!

Kontaktpersoner: Øyvind Breen mobil: 414 47 117, epost: oyvindbreen@gmail.com   Odd Halvard Foss mobil: 950 79 987, epost: ohfoss@gmail.com