Seniortreff

Seniortreffet er et tilbud som Fet og Dalen menighet, KFUK-M og Normisjon i Fetsund er sammen om.

Merk: Seniortreff kan bare gjennomføres om smittevernhensyn tillater det.

Tre ganger på vinteren/våren og tre ganger om høsten er det samling på forsamlingshuset “Kringen” på torsdager fra kl. 11 til kl. 14.

Program våren 2021:

4. febr: Tor B. Jørgensen: “En stemme for de stemmeløse”.

4. mars: Ragnvald Seierstad: “Thailand, Pattaya og Sjømannskirke”.

8. april: 

Seniortreffet fortsetter med lunsjbord, utlodning, allsang og andakt. Ønsker du skyss, kan du kontakte Rolf Kaspersen, tlf 63881523 eller 901 15 052, som formidler kjøretjeneste.

Alle som kan møte om formiddagen er velkommen!

Kontaktpersoner: Øyvind Breen mobil: 414 47 117, epost: oyvindbreen@gmail.com   Odd Halvard Foss mobil: 950 79 987, epost: ohfoss@gmail.com