Sommerstatus 2020

Vårsemesteret 2020 ble spesielt og krevende for alle. Også ved misjonshuset måtte vi stenge virksomheten fra første halvdel av mars og ut nesten hele vårsemesteret.

Selv om de ulike lagene ikke har startet opp igjen siden avstengning, valgte vi likevel fra begynnelsen av juni å åpne forsiktig for utleie.

Når det gjelder høsten tar vi høyde for et tilnærmet standard semesterprogram. Vi har valgt å droppe samlingsfesten vi pleier å ha i midten av september. Ellers har de ulike lagene satt opp sine datoer og planlegger ut fra det. Det sier seg selv at endringer kan skje underveis, alt etter hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg. Når vi samles blir det uansett viktig å følge gjeldende smittevernsregler og ha respekt for dem.

På grunn av en viss usikkerhet, har vi valgt å ikke trykke eget program i papirformat denne gangen. Vi velger heller å henvise til hjemmesiden vår. Her kan vi foreta endringer umiddelbart hvis det skulle bli aktuelt, samt gi den informasjonen som trengs. Alle datoer for høstens arrangementer er nå ført i kalenderen her på hjemmesiden. Flere kan komme. Du vil også finne datoene under presentasjonen av de ulike lagene (Yngres, Sangkafé, osv). Vi legger vekt på at det som er ført, skal være korrekt og gjeldende til enhver tid. Blir noe avlyst, vil vi informere om dette så tidlig vi kan.

Velkommen til misjonshuset!