Yngres 2

Yngres 2 er for 5 -7 klasse og de fleste samlingene er fra kl. 18.00 - 19.30.

Av smittevernhensyn er Yngres 2 foreløpig avlyst, med det satses på oppstart en gang på nyåret. Ny informasjon vil komme rundt nyttår.

Yngres 2 er en videreføring av Yngres 1 , men deltagerne er eldre og en kan gjøre andre aktiviteter . Noen kvelder bruker en spill, klatrevegg og bilbane på huset, og andre ganger lager en temakvelder.
Vi vil forsøke å tilpasse kveldene etter antall og deltagergruppe.
Alle kvelder har en pause med kjøpt eller egenprodusert mat. Kveldene avsluttes med en samlingsstund.

Datoer høsten 2020:

31.08 utgår
14.09 utgår
12.10
26.10
09.11
23.11
07.12

 

Kontaktperson er Hilde Østerby, tlf: 63881812