Yngres 2

Yngres 2 er for 5 -7 klasse og de fleste samlingene er fra kl. 18.00 - 19.30.

Av smittevernhensyn er Yngres 2 foreløpig avlyst, med det satses på oppstart en gang på nyåret. Ny informasjon vil komme rundt nyttår.

Yngres 2 er en videreføring av Yngres 1 , men deltagerne er eldre og en kan gjøre andre aktiviteter . Noen kvelder bruker en spill, klatrevegg og bilbane på huset, og andre ganger lager en temakvelder.
Vi vil forsøke å tilpasse kveldene etter antall og deltagergruppe.
Alle kvelder har en pause med kjøpt eller egenprodusert mat. Kveldene avsluttes med en samlingsstund.

Datoer våren 2021:

25.01
08.02
08.03
22.03
19.04
03.05

 

Kontaktperson er Hilde Østerby, tlf: 63881812