Åpen torsdag, Søndagsmøter, Årsmøte

Åpen torsdag har ulike temaer knyttet til kristen tro. Søndagsmøtene har større vekt på sang- og musikk.

Åpen torsdag-møtene begynner kl. 19.00 med enkel bevertning og uformell prat. Søndagsmøtene, som har større vekt på sang og musikk, begynner kl. 18.00. Velkommen til sosiale og oppbyggelige samlinger!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:
Tor Breen, t: 476 02 975

Åpen torsdag og Søndagsmøter høsten 2024:

29. aug: Tema:
8. sep: Søndagsmøte
26. sep: Tema:
17. okt: Filmkveld
27. okt: Søndagsmøte
31. okt: Tema:
24. nov: Søndagsmøte
28. nov: Tema:
5. des: Adventsmøte. Tema: