Åpen torsdag

Ulike temaer knyttet til kristen tro belyses med rikelig tid til spørsmål, samtale og meningsutveksling.

Møtene begynner kl. 19.00 med enkel bevertning og uformell prat.  I møtet inngår samtale og diskusjon rundt temaet som er lagt frem.  Velkommen til sosiale og oppbyggelige samlinger!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:
Tor Breen, t: 476 02 975

Åpen torsdag høsten 2022:

25.08: møte

29.09: møte

20.10: Filmkveld

27.10: møte

24.11: Jubileumsmarkering

15.12: adventsmøte