Åpen torsdag

Ulike temaer knyttet til kristen tro belyses med rikelig tid til spørsmål, samtale og meningsutveksling.

Møtene begynner kl. 19.00 med enkel bevertning og uformell prat.  I møtet inngår samtale og diskusjon rundt temaet som er lagt frem.  Velkommen til sosiale og oppbyggelige samlinger!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:
Per Heggedal, t: 481 83 386

Åpen torsdag våren 2020:

23. jan: Sigmund Danielsen.

27. febr: Sven Aasmundtveit.

26. mars: Svein Granerud.

Fredag 24. april: Johnn Hardang.

28 mai: Preben Collstrup.