Åpen torsdag

Ulike temaer knyttet til kristen tro belyses med rikelig tid til spørsmål, samtale og meningsutveksling.

Møtene begynner kl. 19.00 med enkel bevertning og uformell prat.  I møtet inngår samtale og diskusjon rundt temaet som er lagt frem.  Velkommen til sosiale og oppbyggelige samlinger!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:
Per Heggedal, t: 481 83 386

Åpen torsdag høsten 2020:

27.08: Sang/andaktsmøte v/Theodor Hauger

24.09: Misjonsmøte v/Marit Breen

15.10: Filmkveld

29.10: Møte v/Preben Colstrup

19.11: Misjonsmøte v/ Kristin og Erik Bøhler

17.12: Advendsmøte v/Leiv Gordon Kvelland