Åpen torsdag og Søndagsmøter

Åpen torsdag har ulike temaer knyttet til kristen tro. Søndagsmøtene har større vekt på sang- og musikk.

Åpen torsdag-møtene begynner kl. 19.00 med enkel bevertning og uformell prat. Søndagsmøtene, som har større vekt på sang og musikk, begynner kl. 18.00. Velkommen til sosiale og oppbyggelige samlinger!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:
Tor Breen, t: 476 02 975

31. aug: Jan Tore Antonisen. Tema: “Jag kan icke räkna dem alla – Om Guds store kjærlighet og nåde”
10. sept: Søndagsmøte
28. sept: Svein Granerud. Tema: “Tiden i Guds hånd”
22. okt: Allsangkonsert med “Syng med oss” koret. NB! Fet kirke (Lillestrøm kirkemusikkfestival)
26. okt: Therese Andreassen. Tema: Fermate
26. nov: Søndagsmøte
30. nov: Sigmund Danielsen. Tema: “Ta vare på den vakre skatten – 2.Tim. 1,14”
7. des: Adventsmøte. Gaut Sveinall. Tema: “Tro og alder”