Åpen torsdag

Ulike temaer knyttet til kristen tro belyses med rikelig tid til spørsmål, samtale og meningsutveksling.

Merk: Åpen torsdag-møter kan bare gjennomføres om smittevernhensyn tillater det.

Møtene begynner kl. 19.00 med enkel bevertning og uformell prat.  I møtet inngår samtale og diskusjon rundt temaet som er lagt frem.  Velkommen til sosiale og oppbyggelige samlinger!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:
Per Heggedal, t: 481 83 386

Åpen torsdag våren 2021:

28.01:

18.02:

25.03:

29.04:

27.05:

17.06: