Åpen torsdag, Søndagsmøter, Årsmøte

Åpen torsdag har ulike temaer knyttet til kristen tro. Søndagsmøtene har større vekt på sang- og musikk.

Åpen torsdag-møtene begynner kl. 19.00 med enkel bevertning og uformell prat. Søndagsmøtene, som har større vekt på sang og musikk, begynner kl. 18.00. Velkommen til sosiale og oppbyggelige samlinger!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:
Tor Breen, t: 476 02 975

Åpen torsdag og Søndagsmøter våren 2024:

25. jan: Kjersti Marken. Tema: “Tro og misjon”.

4. feb: Søndagsmøte

29. feb: Jostein Larsen. Tema: “Forvaltet nåde” (1. Pet 4,10).

6. mars (onsdag): Årsmøte for Fetsund Normisjon (NB! kl. 18.30).

10. mars: Søndagsmøte.

21. mars: Jan Gossner. Tema: «Hva skjer i India?».

25. april: Wycliffe misjonærer som bor i sørøst Asia forteller om “Bibeloversettelsesarbeid i en krevende kontekst”.

5. mai: Søndagsmøte.

30. mai: Hallvard Olavson Mosdøl. Tema: «Arbeid i Vår Herres vingård».

8. juni: Semesteravslutning med tur til Setertjernstua. Avreise fra Misjonshuset kl. 10.00.

Åpen torsdag og Søndagsmøter høsten 2024:

29. aug: Tema:
8. sep: Søndagsmøte
26. sep: Tema:
17. okt: Filmkveld
27. okt: Søndagsmøte
31. okt: Tema:
24. nov: Søndagsmøte
28. nov: Tema:
5. des: Adventsmøte. Tema: