Åpen torsdag

Ulike temaer knyttet til kristen tro belyses med rikelig tid til spørsmål, samtale og meningsutveksling.

Møtene begynner kl. 19.00 med enkel bevertning og uformell prat.  I møtet inngår samtale og diskusjon rundt temaet som er lagt frem.  Velkommen til sosiale og oppbyggelige samlinger!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:
Per Heggedal, t: 481 83 386

Åpen torsdag høsten 2019:

29. aug: Kveldens gjest: Nils Terje Lunde. Tema: “Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og det i overflod”.

26. sept: Kveldens gjest: Øystein Larsen. Tema: “Omvendelse”.

17. okt: Filmkveld.

31. okt: Kveldens gjest: Anne Marit Tronvik. Tema: “Trosvandring”.

28. nov: Kveldens gjest: Hallvard Olavson Mosdøl. Tema: “Følg meg: Om å være en Jesu disippel i dag”.

5. des: Kveldens gjest: Anne Berger Jørgensen. Adventsmøte.