Bønnemøter

Bønnemøter

En samling i bønn for nært og fjernt.
Vi benytter lokalet i 2.etg, Misjonshuset, fra kl. 20.00 – 21.00

Datoer for høsten 2020: 7. sept, 21. sept, 5. okt, 19. okt, 2. nov, 16. nov, 21. des.
Har du spørsmål, så ring gjerne Per Heggedal, tlf: 481 83 386