Bønnemøter

En samling i bønn for nært og fjernt.

Vi benytter lokalet i 2. etg, Misjonshuset, kl. 20.00 – 21.00

Datoer for høsten 2023:

4. sept, 18. sept, 2. okt, 16.okt, 6. nov, 20. nov, 4. des, 18. des

Har du spørsmål, så ring gjerne Per Heggedal, tlf: 481 83 386