Bønnemøter

Bønnemøter

En samling i bønn for nært og fjernt.
Vi benytter lokalet i 2.etg, Misjonshuset, fra kl. 20.00 – 21.00

Datoer sommeren og høsten 2019: 20. mai, 3. juni, 17. juni, 1. juli, 15. juli, 5. aug, 19. aug, 2. sept, 16. sept, 7. okt, 21. okt, 4. nov, 18. nov, 2. des, 16. des.
Har du spørsmål, så ring gjerne Per Heggedal, tlf: 481 83 386