Bønnemøter

Bønnemøter

En samling i bønn for nært og fjernt.
Vi benytter lokalet i 2.etg, Misjonshuset, fra kl. 20.00 – 21.00

Datoer våren og sommeren 2020: 6. jan, 20. jan, 3. febr, 17. febr, 2. mars, 16. mars, 6. april, 20. april, 4. mai, 18. mai, 8. juni, 22. juni, 6. juli, 20. juli, 3. aug, 17. aug.
Har du spørsmål, så ring gjerne Per Heggedal, tlf: 481 83 386