Yngres 1

Yngres 1 er for 2- 4 klasse, og arrangeres fra kl. 18.00 - 19.30.

Av smittevernhensyn er Yngres 1 foreløpig avlyst, med det satses på oppstart en gang på nyåret. Ny informasjon vil komme rundt nyttår.

En yngreskveld består av spill, hobby, klatring i klatrevegg og kjøring på Fetsunds største bilbane.
Det er en pause med salg av bolle og drikke, og kvelden avsluttes med en samlingsstund.

Datoer våren 2021:

18.01
01.02
15.02
01.03
15.03
12.04
26.04                                                                                                                                                                                         10.05

Kontaktpersoner: Tormod Bergerud, tlf: 916 57 303 og Knut Georg Arnø, t. 934 96 240