Yngres

Yngres arrangeres fra kl. 18.00 - 19.30.

Høstsemesteret 2022 er det dessverre ingen samlinger i Yngresregi. Etter pandemien har det ikke vært tilstrekkelig oppslutning til at Yngres har kunnet fungere etter intensjonene. Vi vil etterhvert komme tilbake med mer informasjon når det gjelder fremtidig aktivitet.

En yngreskveld består av spill, hobby, klatring i klatrevegg og kjøring på Fetsunds største bilbane.
Det er en pause med salg av bolle og drikke, og kvelden avsluttes med en samlingsstund.

Kontaktpersoner: Tormod Bergerud, tlf: 916 57 303 og Knut Georg Arnø, t. 934 96 240