Yngres 1

Yngres 1 er for 2- 4 klasse, og arrangeres fra kl. 18.00 - 19.30.

Av smittevernhensyn er Yngres 2 foreløpig avlyst, med det satses på oppstart en gang i september.

En yngreskveld består av spill, hobby, klatring i klatrevegg og kjøring på Fetsunds største bilbane.
Det er en pause med salg av bolle og drikke, og kvelden avsluttes med en samlingsstund.

Datoer høsten 2020:

24.08 utgår
07.09 utgår
21.09 utgår
05.10
19.10
02.11 Klatrekafé
16.11
30.11

Kontaktpersoner: Tormod Bergerud, tlf: 916 57 303 og Knut Georg Arnø, t. 934 96 240